Reichwein China Consult (Beijing) Co. Ltd.

北 京 睿 远 中 荷 咨 询 有 限 公 司

 


gb iconnl icon


Onderhandelen en conflictbemiddeling

Zaken doen in China biedt ongekende kansen, het kan echter gecompliceerd worden. Het overeenkomen van de voorwaarden voor samenwerking en het verwoorden van de doelstellingen in contracten is een kwetsbaar proces. Wat op vertrouwen was opgebouwd kan een onverwachte wending nemen. 

 

Als een geschil of conflict zich voordoet, dan is de Chinese en internationale juridische context bepalend bij de keuze van de methode van het beslechten.

 

Wanneer de betrokken partijen besluiten om niet naar de rechtbank te stappen, dan is het mogelijk om gezamenlijk voor een alternatieve procedure te kiezen. In dit geval is een neutrale derde partij aan de orde: een bemiddelaar, een arbiter of een mediator.

 

Reichwein China Consult brengt de mechanismen in kaart wat betreft de haalbaarheid en effectiviteit, zodat de meest geschikte keuze reeds gemaakt kan worden bij het opstellen van contracten en voorwaarden, of wanneer een conflict of geschil zich aandient.

 

 

Conflictbemiddeling Services

Begeleid overleg, neutrale beoordeling, fact-finding, verzoening, private bemiddeling of mediation zijn laagdrempelige methodes. Het principe van vrijwilligheid geldt, en de doelstelling is de zakelijke relatie te behouden of te beëindigen op voorwaarden die aanvaardbaar zijn voor de betrokken partijen. 

 

Een terzake kundige onafhankelijke bemiddelaar voert de procedure uit. De intentie is niet om elkaar halverwege te ontmoeten of een compromis te sluiten, maar het streven is om het volgende niveau gezamenlijk te bereiken.

 

Als vragen heeft, of wanneer een conflict zich aandient, neem dan vrijblijvend contact op. 

 

Meer informatie

M.A.C. Reichwein

Marieke Reichwein is een onafhankelijke neutrale adviseur en bemiddelaar. Zij beheerst de Nederlandse, Engelse en Chinese taal.

 

Haar specialisatie is Internationale Zakelijke Geschillenbeslechting (Meester in de Rechten, Universiteit van Londen; Doctorandus in de Sinologie, Universiteit van Leiden).

Meer informatie

Case studies

- Vertrouwenscrises

- Onduidelijke prestatienormen

- Werkomstandigheden

- Exit voorwaarden

- Geschillen met zakenpartners